životní prostředí a cnt

CHI NEI TSANG A JEDOVATÉ LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Někdy důvod přeplnění toxiny není spojený s vaším emočním nebo psychickým stavem, ale je to přímá reakce na znečištěné životní prostředí….chemické imise, vlhké plísně, plísňové houby ve vzduchu atd….V současné době je nespočetně zdrojů těchto jedů a synergický efekt ( princip 1+1=3) zesiluje poškození těla těmito jedy. Tělo reaguje tak, že tvoří zauzlení, pokroucení a zanesení.- dokonce I cysty – aby izolovalo a dalo do karantény jedovaté látky, které přemohly vnitřní schopnost těla recyklovat. Postupně, tyto dobře míněné energické překážky působí na váš emoční a psychický stav a škodlivě působí na zdraví a duševní pohodu. Tyto neobjevené bloky energie mohou způsobit vážné nemoci a choroby.

Chi Nei Tsang je velkým pomocníkem protože regeneruje břicho, a břicho je z 80% zodpovědné za stav imunitního systému. Zdravé břicho se rovná zdravý imunitní systém.